قیمت برج خنک کننده فایبرگلاس

دماجت، مرجع تخصصی تهویه مطبوع در ایران، به شما کمک می کند با کیفیت ترین برج های خنک کننده فایبرگلاس را با قیمت های رقابتی و مناسب خریداری کنید. اگر قصد خرید برج خنک کننده فایبرگلاس، برای خانه و یا محل کار خود را دارید، دماجت، می تواند به شما کمک کند، بهترین محصول را متناسب با نیاز خود انتخاب کنید. در ادامه لیست قیمت برج خنک کننده فایبرگلاس، بر اساس مدل ها و ظرفیت های مختلف ارائه شده است.

توجه به این نکته الزامی است که فاکتور های زیادی وجود دارد که می تواند بر روی قیمت برج خنک کننده فایبرگلاس، تاثیر قابل ملاحظه ای بگذارد. بعد از مشاهده لیست قیمت انواع برج خنک کننده فایبرگلاس اعم مدور و مکعبی، به صورت کامل در مورد این موضوع مهم صحبت خواهیم کرد.

لیست قیمت برج خنک کننده فایبرگلاس مدور

در جدول زیر، لیست قیمت برج خنک کننده فایبرگلاس مدور، از ظرفیت 5 تا 1250 CFM ارائه شده است که بازه ی حدودی قیمت برج خنک کننده مدور در مرجع تخصصی دماجت، 10 میلیون تا 495 میلیون تومان است.

ردیففرم هندسیظرفیت تبرید (Ton)قیمت (تومان)
1مدور510،600،000
2مدور1012،100،000
3مدور1516،200،000
4مدور2019،000،000
5مدور2521،900،000
6مدور3025،500،000
7مدور4030،800،000
8مدور5034،700،000
9مدور6037،300،000
10مدور7040،600،000
11مدور8047،400،000
12مدور9050،700،000
13مدور10057،100،000
14مدور12063،000،000
15مدور15066،800،000
16مدور17573،500،000
17مدور20076،100،000
18مدور22581،200،000
19مدور25090،100،000
20مدور300113،600،000
21مدور350122،400،000
22مدور400140،200،000
23مدور450148،000،000
24مدور500154،700،000
25مدور600200،500،000
26مدور700237،000،000
27مدور800282،300،000
28مدور1000355،400،000
29مدور1200442،800،000
30مدور1250495،000،000

لیست قیمت برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی

در جدول زیر، لیست قیمت برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی، از ظرفیت 5 تا 1250 CFM ارائه شده است که بازه ی حدودی قیمت برج خنک کن مکعبی در مرجع تخصصی دماجت، 11 میلیون تا 500 میلیون تومان است. قیمت برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی، نسبت به مدل مدور، کمی گران تر است.

ردیففرم هندسیظرفیت تبرید (Ton)قیمت (تومان)
1مکعبی511،800،000
2مکعبی1013،700،000
3مکعبی1517،100،000
4مکعبی2020،500،000
5مکعبی2523،300،000
6مکعبی3026،900،000
7مکعبی4031،400،000
8مکعبی5036،600،000
9مکعبی6039،200،000
10مکعبی7042،500،000
11مکعبی8049،700،000
12مکعبی9052،300،000
13مکعبی10059،800،000
14مکعبی12065،000،000
15مکعبی15068،900،000
16مکعبی17575،300،000
17مکعبی20077،500،000
18مکعبی22583،700،000
19مکعبی25090،100،000
20مکعبی300117،600،000
21مکعبی350126،400،000
22مکعبی400144،200،000
23مکعبی450152،000،000
24مکعبی500159،700،000
25مکعبی600206،500،000
26مکعبی700242،000،000
27مکعبی800287،300،000
28مکعبی1000361،400،000
29مکعبی1200449،800،000
30مکعبی1250510،100،000

تذکر : قیمت برج خنک کننده فایبرگلاس در شرکت دماجت که در جدول بالا آمده است، با توجه به نوسانات قیمت ارز و پارامترهای طراحی، می تواند متفاوت باشد. برای اطلاع از قیمت های دقیق و تخفیف های ویژه، مطابق با پروژه ی خود، با ما تماس حاصل فرمایید.

FibreGlass coolingTower Damajet
 5  Ton  galvanized-cooling-tower
قیمت برج خنک کننده 5 تن فایبرگلاس|گارانتی|مشاوره
10.600.000 تومان
FibreGlass coolingTower Damajet
 10 Ton  galvanized-fcooling-tower
قیمت برج خنک کننده 10 تن فایبرگلاس|گارانتی|مشاوره
12.100.000 تومان
FibreGlass coolingTower Damajet
15  Ton  galvanized-cooling-tower
قیمت برج خنک کننده 15 تن فایبرگلاس|گارانتی|مشاوره
16.200.000 تومان
FibreGlass coolingTower Damajet
 20  Ton  galvanized-cooling-tower
قیمت برج خنک کننده 20 تن فایبرگلاس|گارانتی|مشاوره
19.000.000 تومان
FibreGlass coolingTower Damajet
 25  Ton  galvanized-cooling-tower
قیمت برج خنک کننده 25 تن فایبرگلاس|گارانتی|مشاوره
19.000.000 تومان
FibreGlass coolingTower Damajet
 30  Ton  galvanized-cooling-tower
قیمت برج خنک کننده 30 تن فایبرگلاس|گارانتی|مشاوره
25.500.000 تومان
FibreGlass coolingTower Damajet
 40  Ton  galvanized-cooling-tower
قیمت برج خنک کننده 40 تن فایبرگلاس|گارانتی|مشاوره
30.800.000 تومان
FibreGlass coolingTower Damajet
 50  Ton  galvanized-cooling-tower
قیمت برج خنک کننده 50 تن فایبرگلاس|گارانتی|مشاوره
34.700.000 تومان
FibreGlass coolingTower Damajet
 60  Ton  galvanized-cooling-tower
قیمت برج خنک کننده 60 تن فایبرگلاس|گارانتی|مشاوره
37.300.000 تومان
FibreGlass coolingTower Damajet
 70  Ton  galvanized-cooling-tower
قیمت برج خنک کننده 70 تن فایبرگلاس|گارانتی|مشاوره
40.600.000 تومان
FibreGlass coolingTower Damajet
 80  Ton  galvanized-cooling-tower
قیمت برج خنک کننده 80 تن فایبرگلاس|گارانتی|مشاوره
47.400.000 تومان
FibreGlass coolingTower Damajet
 90  Ton  galvanized-cooling-tower
قیمت برج خنک کننده 90 تن فایبرگلاس|گارانتی|مشاوره
50.700.000 تومان
FibreGlass coolingTower Damajet
100  Ton  galvanized-cooling-tower
قیمت برج خنک کننده 100 تن فایبرگلاس|گارانتی|مشاوره
57.100.000 تومان
FibreGlass coolingTower Damajet
120  Ton  galvanized-cooling-tower
قیمت برج خنک کننده 120 تن|گارانتی|مشاوره
63.000.000 تومان
FibreGlass coolingTower Damajet
150  Ton  galvanized-cooling-tower
قیمت برج خنک کننده 150 تن فایبرگلاس|گارانتی|مشاوره
66.800.000 تومان
FibreGlass coolingTower Damajet
175 Ton  galvanized-cooling-tower
قیمت برج خنک کننده 175 تن فایبرگلاس|گارانتی|مشاوره
73.500.000 تومان
FibreGlass coolingTower Damajet
200 Ton  galvanized-cooling-tower
قیمت برج خنک کننده 200 تن فایبرگلاس|گارانتی|مشاوره
76.100.000 تومان
FibreGlass coolingTower Damajet
225 Ton  galvanized-cooling-tower
قیمت برج خنک کننده 225 تن فایبرگلاس|گارانتی|مشاوره
81.200.000 تومان
FibreGlass coolingTower Damajet
250 Ton  galvanized-cooling-tower
قیمت برج خنک کننده 250 تن فایبرگلاس|گارانتی|مشاوره
90.100.000 تومان
FibreGlass coolingTower Damajet
300 Ton  galvanized-cooling-tower
قیمت برج خنک کننده 300 تن فایبرگلاس|گارانتی|مشاوره
113.600.000 تومان
FibreGlass coolingTower Damajet
350 Ton  galvanized-cooling-tower
قیمت برج خنک کننده 350 تن فایبرگلاس|گارانتی|مشاوره
122.400.000 تومان
FibreGlass coolingTower Damajet
400 Ton  galvanized-cooling-tower
قیمت برج خنک کننده 400 تن فایبرگلاس|گارانتی|مشاوره
140.200.000 تومان
FibreGlass coolingTower Damajet
450 Ton  galvanized-cooling-tower
قیمت برج خنک کننده 450 تن فایبرگلاس|گارانتی|مشاوره
148.000.000 تومان
FibreGlass coolingTower Damajet
500 Ton  galvanized-cooling-tower
قیمت برج خنک کننده 500 تن فایبرگلاس|گارانتی|مشاوره
154.700.000 تومان
FibreGlass coolingTower Damajet
600 Ton  galvanized-cooling-tower
قیمت برج خنک کننده 600 تن فایبرگلاس|گارانتی|مشاوره
200.500.000 تومان
FibreGlass coolingTower Damajet
700 Ton  fiberglass-cooling-tower
قیمت برج خنک کننده 700 تن فایبرگلاس|گارانتی|مشاوره
237.000.000 تومان
FibreGlass coolingTower Damajet
800 Ton  galvanized-cooling-tower
قیمت برج خنک کننده 800 تن فایبرگلاس|گارانتی|مشاوره
282.300.000 تومان
FibreGlass coolingTower Damajet
1000 Ton  galvanized-cooling-tower
قیمت برج خنک کننده 1000 تن فایبرگلاس|گارانتی|مشاوره
355.400.000 تومان
FibreGlass coolingTower Damajet
1200 Ton  galvanized-cooling-tower
قیمت برج خنک کننده 1200 تن فایبرگلاس|گارانتی|مشاوره
442.800.000 تومان
FibreGlass coolingTower Damajet
1250 Ton  galvanized-cooling-tower
قیمت برج خنک کننده 1250 تن فایبرگلاس|گارانتی|مشاوره
495.000.000 تومان

سوالات متداول

برای اطمینان حاصل کردن از دستگاه انتخابی، با کارشناسان دماجت ارتباط حاصل فرمایید. ما مشتاق گفتگو برای حل مشکل شما هستیم. 

مشاوره تخصصی رایگان برای انتخاب بهترین محصول

 

تا پیش از ثبت قرارداد و واریز وجه، امکان لغو سفارش وجود دارد. لازم به ذکر است پس از واریز وجه، سفارش ثبت شده و لغو سفارش امکان‌پذیر نمی‌باشد.

۱۸ ماه از زمان تحویل و یا ۱۲ ماه از زمان راه‌اندازی، هرکدام زودتر حادث گردد.

خدمات پس از فروش تا ۲۰ سال ارائه می‌گردد. در صورت نیاز به خدمات پس از فروش، پس از ثبت درخواست خدمات، ظرف ۴۸ الی ۷۲ ساعت کارشناسان این مجموعه در محل پروژه حاضر خواهند شد.

دماجت با هدف حذف واسطه‌ها و رساندن مستقیم محصول از کارخانه به مصرف‌‌کننده، همواره تلاش می‌کند تا رقابتی ترین قیمت را برای با کیفیت ترین محصولات، در اختیار مشتریان قرار دهد. 

 

زمان تحویل محصول بسته به نوع آن و تعداد محصول متغیر می باشد. برای اطلاع از زمان دقیق تحویل محصول با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

هزینه ی ارسال تمامی محصولات از درب کارخانه تامین کننده به عهده مشتری است.

برای ثبت درخواست خود، می توانید از صفحه درخواست سفارش استفاده نمایید. همچنین می توانید درخواست خود را از طریق تماس با کارشناسان فروش ما، به صورت تلفنی ثبت نمایید.

برای کسب اطلاعات فنی و مشاوره ی تخصصی، با کارشناسان فنی ما تماس حاصل فرمایید. باعث افتخار ما است که شما را در انتخاب محصول مناسب راهنمایی کنیم. 

مشاوره ی رایگان برای اطلاعات بیشتر ...

اطلاعات خود را وارد کنید. متخصصان ما در اسرع وقت، با شما تماس خواهند گرفت!

با ما تماس بگیرید

تلگرام پیام دهید

واتساپ پیام دهید

راهنمای کامل خرید برج خنک کننده فایبرگلاس ایده آل

پارامتر های تاثیرگذار بر روی قیمت برج خنک کننده فایبرگلاس

اگر نگاهی دقیق به دستگاه برج خنک کننده فایبرگلاس بیندازیم، متوجه می شویم که پارامتر ها و عوامل زیادی وجود دارد که می تواند بر روی قیمت برج خنک کننده فایبرگلاس تاثیر بگذارد. بنابراین می توان گفت که این دستگاه، یک قیمت ثابت ندارد و بر اساس پارامتر های طراحی، متناسب با پروژه‌ی شما می تواند متغیر باشد.

در ادامه در مورد این عوامل بیشتر صحبت خواهیم کرد :

۱ – انتخاب شکل ظاهری کولینگ تاور فایبرگلاس

یکی از فاکتورهایی که روی قیمت برج خنک کننده فایبرگلاس تاثیر می گذارد، شکل ظاهری بدنه ی برج است. برج‌های خنک کننده فایبرگلاس در دو مدل مکعبی و مدور ارائه می شوند. معمولا قیمت برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی، کمی از مدل مدور، گران تر است. این موضوع به دلیل استفاده از قالب هایی است که در ساخت این برج ها مورد استفاده قرار می گیرد و ساخت کولینگ تاور های مدور کمی ساده تر است.

تذکر : از لحاظ عملکردی، هیچ تفاوتی بین ظرفیت سرمایش این دو مدل وجود ندارد و تنها به محدودیت‌های فضایی محل نصب، مرتبط است.

۲ – نحوه‌ی کارکرد و اثرگذاری آن بر روی قیمت برج خنک کننده فایبرگلاس

سیکل تبرید در برج های فایبرگلاس، به دو دسته زیر تقسیم می شود:

 • سیکل مدار بسته
 • سیکل مدار باز

انتخاب نوع کارکرد مناسب، به نیازها و محدودیت های پروژه شما بستگی دارد. هر یک از این روش های کارکرد، دارای مزایا و معایب منحصر به فرد خود است که در ادامه بیشتر راجب آن صحبت خواهیم کرد. به هر حال قیمت برج خنک کننده فایبرگلاس مدار بسته، از مدل مدار باز گران تر است.

۳ – انتخاب ظرفیت کولینگ تاور فایبرگلاس

ظرفیت تبرید کولینگ تاور فایبرگلاس، یکی از عوامل کلیدی تاثیرگذار بر روی قیمت برج خنک کننده فایبرگلاس است. همانطور که در جدول لیست قیمت برج خنک کننده فایبرگلاس در بالای صفحه مشاهده کردید، با افزایش ظرفیت، قیمت برج خنک کننده فایبرگلاس افزایش پیدا می کند. زیرا طبیعی است که با افزایش ظرفیت برج خنک کن، نیاز به تجهیزات و قطعات بزرگتر و گران قیمت تر است.

۴ – انتخاب مدل پکینگ مناسب

یکی از اجزای ضروری و منحصر به فرد برج های خنک کننده فایبرگلاس، پکینگ است که وظیفه‌ی افزایش سطح تماس و زمان، بین هوا و آب را بر عهده دارد و انتقال حرارت موثر را افزایش می دهد.

پکینگ ها به دو دسته ی فیلمی (لانه زنبوری) و اسپلش تقسیم می شوند که هر کدام کاربرد های به خصوص خود را دارند. پکینگ های اسپلش با توجه به اینکه مزایای بیشتری را ارائه می دهند، باعث افزایش قیمت برج خنک کننده فایبرگلاس می شوتند.

اطلاعات بیشتر برای خرید برج خنک کننده فایبرگلاس

احتمالا شما که به این صفحه هدایت شده اید، قصد خرید برج خنک کننده فایبرگلاس را دارید و دنبال یک برج خنک کننده مناسب با قیمت رقابتی هستید. اگر کمی نگران هستید، بابت اینکه ممکن است، محصولی را به اشتباه انتخاب کنید که قادر نیست، نیازهای شما را، به بهترین شکل تامین کند، نگران نباشید. شما در بهترین مکان ممکن قرار دارید. دماجت، مرجع تخصصی تهویه مطبوع در ایران، اینجاست تا به شما کمک کند، بهترین دستگاه برج خنک کننده فایبرگلاس را متناسب با نیازهای خود خریداری کنید.

در این صفحه، می توانید لیست قیمت انواع برج خنک کننده فایبرگلاس، در دماجت را مشاهده کنید. اگر مطمئن هستید که چه برجی و با چه مشخصات فنی، برای برطرف کردن نیازهای شما کافی است، می توانید از این صفحه لیست قیمت برج خنک کننده فایبرگلاس مورد نظر خود را مشاهده کنید.

در غیر این صورت، اگر نمی دانید که از چه نوع برجی و با چه مشخصات فنی، برای کاهش دمای آبی که در سیستم های تهویه مطبوع (مانند چیلر یا مینی چیلر) یا صنعتی، گردش می کند، استفاده کنید، نگران نباشید. در این مقاله، تمامی اطلاعات لازم را در اختیار شما قرار می دهیم تا حتما قبل از خرید برج خنک کننده فایبرگلاس، آن ها را در نظر بگیرید. پیشنهاد می شود، تا آخر این مقاله همراه ما باشید تا به شما کمک کنیم، ایده آل ترین محصول را متناسب با نیاز خود، انتخاب و خریداری کنید.

قیمت برج خنک کننده فایبرگلاس

خلاصه ای از این مقاله

اگر به دنبال راه حلی برای خنک کردن آب در گردش سیستم تهویه مطبوع و یا دستگاه صنعتی خود هستید، خرید برج خنک کننده فایبرگلاس مدور و یا مکعبی، می تواند ایده آل ترین گزینه برای شما باشد. اما این نکته را باید در نظر داشته باشید، که اگر برخی پارامتر هایی ضروری را هنگام خرید برج خنک کننده فایبرگلاس، در نظر نگیرید، دستگاه شما، در عین حال که قادر نیست نیاز سرمایشی شما را برطرف کند، می تواند هزینه های غیر ضروری و جبران ناپذیری را به شما تحمیل کند. دماجت، مرجع تخصصی تهویه مطبوع در ایران، از اهمیت این موضوع کاملا آگاه است و وظیفه خود می داند که بر خلاف فروشگاه های دیگر، در مورد این پارامترهای مهم و اساسی، اطلاع رسانی کند تا مشتریان بتوانند، بهترین محصول را متناسب با نیازهای خود، خریداری کنند.

با گزینه های بسیار زیادی که از نظر نوع، ظرفیت، نام سازنده، قیمت و مشخصات فنی موجود است، تعیین اینکه کدام دستگاه را انتخاب کنید، می تواند بسیار دشوار به نظر برسد. اما نیازی به نگرانی و ترس وجود ندارد!! در این مقاله، قصد داریم به تمامی سوالات شما در مورد این سیستم ها، از جمله مشخصات فنی، ظرفیت مناسب، هزینه های جاری و برندهای معتبر این سیستم های تبرید، پاسخ دهیم. همچنین توجه به این نکته ضروری است که همه ی این دستگاه ها، قیمت یکسانی ندارند و پارامتر های مختلفی می تواند روی قیمت برج خنک کننده فایبرگلاس، تاثیر بگذارد.

امروز در این مقاله قرار است که به طور کامل در مورد این موضوع ها صحبت کنیم. پس حتما تا انتها همراه ما باشید، تا چیزی را از دست ندهید!!!

تذکر مهم : قبل از بررسی پارامتر های ضروری، هنگام خرید برج خنک کننده فایبرگلاس، خالی از لطف نیست، که یک آشنایی کلی با این سیستم های تبرید منحصر به فرد، داشته باشیم. بدون شک، آشنایی نسبی با این دستگاه تبرید، نحوه ی کارکرد آن و اجزای تشکیل دهنده، می تواند اگاهی ما را نسبت به خرید برج خنک کننده فایبرگلاس، برای برطرف کردن نیازهایمان، بالا ببرد.

برج خنک کننده فایبرگلاس چیست؟

برج خنک کننده فایبرگلاس، نوعی برج خنک کننده که در سال های اخیر محبوبیت زیادی پیدا کرده است. این برج ها تجهیزات تهویه مطبوع منحصر به فردی هستند، که برای تامین نیاز های صنعتی و مسکونی، دمای آب را کاهش می دهند. ویژگی اصلی برج خنک کننده فایبر گلاس، حوضچه آب سرد، بدنه و لوورهای آن است که از فایبرگلاس یا مواد کامپوزیت ساخته شده اند.

برج خنک کننده فایبرگلاس به دلیل دوام و مقاومت در برابر تخریب نور خورشید بسیار ارزشمند است. این امر آن را به گزینه ای مناسب برای کاربردهای مختلف از جمله ساختمان های تجاری و مسکونی تبدیل می کند. در واقع کولینگ تاور فایبرگلاس در ساختمان های اداری، تاسیسات تجاری و مجتمع های مسکونی کاربرد فراوانی دارد.

نکته : در مواردی که نیاز به سرمایش بسیار بالا و اضافی باشد، ممکن است از چیلر یا مینی چیلر استفاده شود. زیرا این سیستم ها، توان تبرید بالاتری را ارائه می دهند.

اجزای تشکیل دهنده برج خنک کننده

برج خنک کننده فایبرگلاس یک مبدل حرارتی ساده و کاربردی است که اجازه می دهد هوا و آب به طور مستقیم در تماس تماس با یکدیگر قرار بگیرند، تا دمای آب کاهش پیدا کند. اجزای اصلی یک برج خنک کننده فایبرگلاس شامل موارد زیر است:

 1. قاب و پوشش: پوسته یا بدنه ساختاری، که از اجزای داخلی دستگاه، پشتیبانی و محافظت می کند. این پوشش، از موادی فایبرگلاس یا کامپوزیت ساخته می شود که می تواند برای مدت طولانی در معرض رطوبت قرار بگیرند و آسیبی نبیند.
 2. پکینگ: پکینگ ها، یک سطح وسیع را برای پخش شدن آب گرم، فراهم می کنند تا تبادل گرما با هوای اطراف را سریع تر و راحت تر کند. پکینگ ها، شامل دو نوع اصلی هستند که عبارتند از: نوع فیلم (Film)، که در آن، آب از یک لایه نازک پخش می شود و نوع اسپلش (Splash)، که در آن، آب از طریق یک سری لایه های افقی می ریزد و 
 3. قطره گیر: این جزء، برای جذب قطرات آب، که با هوای خروجی منتقل می شوند طراحی شده اند و از دست دادن آب از سیستم برج خنک کننده فایبرگلاس را به حداقل می رساند.
 4. حوضچه آب سرد: این قسمت، در پایین کولینگ تاور قرار دارد، که آب سرد شده را جمع آوری می کند و دوباره به فرآیند یا سیستم برمی گرداند.
 5. فن ها: فن ها، معمولاً در بالای برج قرار می گیرند، که هوای گرم و مرطوب را از کولینگ خارج می کنند و هوای خنک تر را از پایین، به داخل می کشند.
 6. سیستم توزیع: این سیستم، شامل لوله ها و نازل هایی است، که آب گرم را روی پکینگ، توزیع می کنند.
 7. ورودی هوا: شامل نقطه ورود هوا به داخل برج خنک کننده است، که معمولاً در پایین یا کناره های دستگاه قرار دارد و حرکت هوا را در سراسر پکینگ، تسهیل می کند.
 8. موتور و سیستم محرکه: انرژی مورد نیاز برای به گردش درآوردن فن ها را تامین می کنند.
 9. شیر میک آپ (make-up valve): شامل یک شیر ورود آب است، که برای جایگزینی آبی که به دلیل تبخیر، رانش و نشت، از دست می رود، طراحی شده است، تا کولینگ تاور دچار کمبود آب، در طی فرایند، نشود.

این اجزا به کمک یکدیگر، برج خنک‌کننده فایبرگلاس مدور یا مکعبی را قادر می‌سازد، تا گرما را به طور موثر از آب حذف کند، که فرآیندی حیاتی در بسیاری از تاسیسات مانند نیروگاه‌ها، تأسیسات تولیدی و سیستم‌های تهویه مطبوع در ساختمان ها است.

برج خنک کننده فایبرگلاس، چگونه کار می کند؟

 1. برج خنک کننده فایبرگلاس، از فرآیند تبخیری، برای حذف گرما و خنک کردن آبی که در سیستم اصلی جریان دارد، استفاده می کند. مکانیسم اصلی کارکرد آن، شامل قرار گرفتن آب داغ در معرض هوا، و خنک شدن بر اساس فرایند تبخیر سطحی است. در ادامه، یک توضیح مرحله به مرحله، در مورد نحوه عملکرد یک برج خنک کننده فایبرگلاس، ارائه شده است:
  آب گرم از سیستم (به عنوان مثال، یک فرآیند تولید صنعتی یا سیستم تهویه مطبوع) وارد برج می شود. این آب به طور یکنواخت، اغلب از طریق نازل ها، در سراسر پکینگ های کولینگ تاور، پخش می شود، تا سطح تماس آب و هوا افزایش پیدا کند.
 2. پکینگ ها، برای پخش آب و افزایش سطح تماس آن با هوا طراحی شده است. این موضوع، اجازه می دهد تا دمای آب با سرعت بیشتری، کاهش پیدا کند. پکینگ های برج خنک کننده، معمولاً از پلاستیک ساخته می‌شوند و سطحی را برای عبور آب فراهم و یک ارتباط وسیع، بین آب و هوا ایجاد می‌کنند.
 3. هوای خنک محیط، به داخل برج کشیده می شود، که اغلب توسط کشش طبیعی (ناشی از شناور بودن هوای گرمتر در داخل برج) یا با وسایل مکانیکی (با استفاده از فن) انجام می شود. هوا می تواند بر خلاف جریان آب (نوع جریان مخالف) یا در همان جهت آب (نوع جریان متقاطع) جریان یابد.
 4. با حرکت هوا بر روی آب، قسمت کوچکی از آب، تبخیر می شود. فرآیند تبخیر، به گرما نیاز دارد که این گرما را از آب باقیمانده می گیرد. این حذف گرما از آب، باعث کاهش دمای آب موجود در برج خنک کننده می شود.
 5. قبل از این که هوا از برج خنک کننده خارج شود، از قطره گیر عبور می کند. قطره گیر، برای گرفتن و بازگرداندن قطرات بزرگ آب، که ممکن است با هوا منتقل شوند، طراحی شده اند. این فرایند، اتلاف آب را به حداقل می رساند.
 6. آب خنک شده، که اکنون در دمای پایین تری قرار دارد، در پایین برج خنک کننده فایرگلاس، در حوضچه، جمع می شود. سپس دوباره به سیستم (یا فرآیند) پمپ می شود، تا دوباره گرمای فرایند را جذب می کند و به برج خنک کننده باز گردد تا دوباره خنک شود.
 7. برای جلوگیری از تجمع ناخالصی ها و مواد معدنی در سیستم برج، قسمتی از آب را به صورت دوره ای، از آن تخلیه و یا به برج اضافه می کنند. این تضمین می کند که کیفیت آب، در محدوده قابل قبولی باقی می ماند.

ظرفیت برج خنک کننده فایبرگلاس

این برج های خنک کننده می توانند از 5 تا 1250 تن تبرید به صورت مدور و مکعبی ساخته شوند. برای مصارف صنعتی، انواع برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی تا ظرفیت تا 2000 تن تبرید تولید می شود. برای سفارش برج خنک کننده فایبرگلاس مدور با ما تماس بگیرید.

برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی

انواع برج خنک کننده فایبر گلاس

مشابه دیگر انواع برج خنک کننده، برج خنک کننده فایبرگلاس با ایجاد سطح تماس بزرگتر بین آب گرم ورودی و هوای در حال گردش در داخل برج عمل می کند و تبادل حرارت بین دو سیال را تسهیل می کند. آب گرم از لوله هایی عبور می کند که به صورت عمودی تا بالای برج امتداد یافته و سپس بسته به نوع خاص برج خنک کننده با جریان هوا در تماس است. انواع مختلفی از برج های خنک کننده فایبرگلاس متناسب با کاربردهای مختلف در دسترس هستند.

برج خنک کننده فایبر گلاس یا کولینگ تاور فایبرگلاس را می توان بر اساس جریان هوا و جریان آب، گردش آب و شکل و ظاهر هندسی به انواع مختلفی دسته بندی کرد. در زیر برخی از رایج ترین انواع آن ها ذکر شده است:

جریان هوا و جریان آب:

 • جریان متقاطع
 • جریان مخالف

گردش آب

 • برج خنک کننده فایبرگلاس مدار باز
 • برج خنک کننده فایبرگلاس مدار بسته
 • برج خنک کننده فایبرگلاس ترکیبی

شکل و ظاهر هندسی

 • برج خنک کننده فایبرگلاس مدور
 • برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی

مدل برج های خنک کننده فایبرگلاس دماجت

نمایندگی دماجت، طیف گسترده ای از انواع برج های خنک کننده فایبرگلاس را در دو مدل مدور و مکعبی به مشریان خود ارائه می دهد.مرجع تخصصی دماجت، ادعا دارد که با کیفیت ترین برج های خنک کننده فایبرگلاس در ایران را با قیمت های رقابتی به مشتریان ارائه می دهد.

در صورت نیاز به مشاوره تخصصی رایگان برای خرید برج خنک کننده فایبرگلاس، با متخصصان ما تماس حاصل فرمایید.

مرجع تخصصی دماجت، پیشنهاد می کند قبل از خرید برج خنک کن، حتما مقاله ی راهنمای خرید برج خنک کننده، که یکی از جامع ترین مقالات در این باره است را مطالعه کنید.

خرید برج خنک کننده فایبرگلاس

مشخصات فنی برج خنک کننده فایبرگلاس

برج خنک کننده فایبرگلاس دارای مشخصات فنی مختلفی است که در انتخاب برج خنک کننده مناسب برای یک کاربرد خاص باید در نظر گرفته شوند. برخی از مهمترین مشخصات فنی عبارتند از:

ظرفیت خنک کننده: این به مقدار گرمایی است که می تواند توسط برج خنک کننده در واحد زمان دفع شود که معمولاً بر حسب تن تبرید (TR) اندازه گیری می شود.

سایز فن: فن وظیفه گردش هوای داخل برج را بر عهده دارد و قطر و قدرت آن بر عملکرد برج تاثیر می گذارد.

نرخ جریان آب: به مقدار آبی که می تواند توسط برج خنک کننده فایبر گلاس در واحد زمان پردازش شود، اشاره دارد.

دمای حباب مرطوب: دمای حباب مرطوب کمترین دمایی است که می توان با خنک سازی تبخیری به دست آورد و بر کارایی برج خنک کننده فایبرگلاس مدور تأثیر می گذارد. این دما، دمای ایده الی است که در واقعیت هیچوقت نمیتوان به آن دست یافت. هرچه دمای خروجی کولینگ تاور به دمای هوای مرطوب نزدیک باشد راندمان بالاتر است.

سطح صدا: سطح نویز برج خنک کننده به ویژه در کاربردهای حساس به نویز یک نکته مهم است.

مقاومت در برابر خوردگی: برج های خنک کننده فایبر گلاس مکعبی یا مدور به دلیل مقاومت در برابر خوردگی شناخته می شوند که می تواند بر طول عمر و عملکرد برج تأثیر بگذارد.

محدوده دمای عملیاتی: محدوده دمای عملیاتی کولینگ تاور فایبرگلاس باید در نظر گرفته شود تا اطمینان حاصل شود که می تواند تحت شرایط برنامه به طور موثر عمل کند.

این مشخصات فنی بسته به نوع و مدل خاص برج خنک کننده فایبرگلاس می تواند متفاوت باشد.

برج خنک کننده فایبرگلاس مدور

بدنه برج های خنک کننده فایبرگلاس

بدنه برج خنک کننده فایبرگلاس مدور یا مکعبی، معمولاً با استفاده از رزین های باکیفیت و الیاف سوزنی و حصیری مخصوص که از اروپای غربی تهیه می شود ساخته می شود. سپس این الیاف به مواد کامپوزیتی تبدیل می شوند که دوام و ماندگاری بالایی دارند.

بدنه فایبرگلاس کاملاً پایدار و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش خورشید (UV) و تغییرات آب و هوایی از تابستان تا زمستان طراحی شده است. فرآیند ساخت و رنگ‌آمیزی باعث می‌شود که بدنه فایبرگلاس به دلیل قرار گرفتن طولانی‌مدت در معرض نور خورشید، تخریب یا تغییر رنگ نمی‌دهد.

ضخامت بدنه و حوض برج خنک کننده فایبر گلاس مکعبی یا مدور به دقت انتخاب شده است تا از مناسب و مقاوم بودن آن نسبت به روش تولید خاص اطمینان حاصل شود. این کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که برج خنک کننده قوی است و قادر به مقاومت در برابر خواسته های برنامه مورد نظر خود است.

پکینگ برج خنک کننده

برج خنک کننده فایبرگلاس جزء مهمی در بسیاری از صنایع برای حذف حرارت است. پکینگ در این برج خنک کننده بخش مهمی از عملکرد آن است، زیرا باعث افزایش سطح تماس و زمان بین هوا و آب می شود و انتقال حرارت موثر را افزایش می دهد. بسته بندی که به عنوان پر نیز شناخته می شود، معمولاً از مواد مقاوم در برابر حرارت و غیر خورنده مانند PVC یا سایر پلیمرها ساخته می شود تا از طول عمر و دوام در برابر جریان مداوم آب گرم اطمینان حاصل شود. پکینگ ها یا عناصر انتقال حرارت و جرم برج خنک کننده فایبر گلاس از با کیفیت ترین مواد پلی اتیلن با ضخامت 400 میکرون و روکش مخصوص دارویی ساخته شده است. این مواد با دقت انتخاب می شوند تا از حداکثر دوام و عملکرد طولانی مدت اطمینان حاصل شود.

طراحی پکینگ برج خنک کننده، آب را به پخش شدن و تشکیل لایه‌های نازک یا قطرات تشویق می‌کند. همچنین سطح تماس را به حداکثر می‌رساند و اثر خنک‌کننده را تسهیل می‌کند. پکینگ برج خنک کننده فایبرگلاس مدور، طوری طراحی شده است که سبک و انعطاف پذیر باشد و امکان نصب و نگهداری آسان را فراهم کند. انتخاب نوع پکینگ مناسب برای هر کاربرد خاص، با در نظر گرفتن عواملی مانند کیفیت آب فرآیند، ظرفیت خنک کننده مورد نیاز و شرایط محیطی، برای بهینه سازی عملکرد و طول عمر برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی یا مدور بسیار مهم است.

مزایای برج خنک کننده فایبرگلاس

برج خنک کننده فایبرگلاس، مزایای متعددی نسبت به برج خنک کننده گالوانیزه، بتنی و چوبی دارد. به لطف پکینگ های با کارایی بالا، این برج می تواند به طور موثر دمای آب در گردش را با حداقل مصرف انرژی کاهش دهد. علاوه بر این، ساختار سبک برج و سطح سر و صدای کم از مزایای قابل توجه این سیستم است. استفاده از پروانه های Superblade  قدرت خنک کنندگی کولینگ تاور فایبرگلاس را افزایش می دهد و در عین حال ضایعات جانبی، از جمله شدت صدای کم و افزایش جابجایی هوا در واحد توان مصرفی را کاهش می دهد. در مقایسه با مدل های مشابه، موتور الکتریکی برج خنک کننده فایبرگلاس تنها 10 تا 20 درصد برق مصرف می کند و در نتیجه مصرف برق کاهش می یابد.

قابلیت دمونتاژ کولینگ تاور فایبرگلاس

فرآیند تولید برج خنک کننده فایبر گلاس امکان تولید تکه تکه و جداسازی آسان را فراهم می کند و برج ها را قادر می سازد از فضاهای باریک منتقل شده و در محل نصب مونتاژ شوند.

طراحی برج خنک کن فایبرگلاس

طراحی و ظاهر برج های خنک کننده فایبرگلاس، نصب آنها را در مقایسه با سایر انواع دیگر برج ها آسان تر می کند. بسته به محل، حتی می توان آنها را بر روی چهار پایه فلزی نصب کرد. علاوه بر این، افت فشار کم آنها – به دلیل عدم وجود نازل های پاشش آب – به این معنی است که پمپ نصب شده روی خط آب در گردش در سیستم می تواند کوچکتر و ارزان تر باشد. علاوه بر این، از آنجایی که برج های خنک کننده فایبرگلاس را می توان در کارخانه مونتاژ و جدا کرد، حمل و نقل آنها به محل نصب آسان است.

مزیت منحصر به فرد برج خنک کننده فایبرگلاس مدور یا مکعبی

یکی از مزایای کلیدی برج های خنک کننده فایبرگلاس، نسبت به انواع دیگر آن ها، مقاومت بالای آنها در برابر اشعه ماوراء بنفش خورشید است. بدنه فایبرگلاس بهتر از سایر مواد در برابر اشعه ماوراء بنفش خورشید مقاومت می کند و در نتیجه عملکرد کلی برج خنک کننده بهتر است. علاوه بر این، عدم وجود خوردگی در بدنه کامپوزیت برج به معنی دوام بیشتر و طول عمر بیشتر در مقایسه با برج های گالوانیزه است. این به این دلیل است که فایبرگلاس در معرض تجزیه نور یا اکسیداسیون نیست. به طور کلی، مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش و خوردگی، برج های خنک کننده فایبرگلاس را به گزینه ای بسیار بادوام و بادوام برای سیستم های خنک کننده تبدیل می کند.

گزینه های رنگی موجود برای بدنه های فایبرگلاس تنها یکی از مزایای بی شمار این برج نسبت به سایر انواع برج خنک کننده است. این اجازه می دهد تا ظاهری زیباتر و قابل تنظیم داشته باشد که به طور یکپارچه با محیط اطراف ترکیب می شود.

مقدار رزین و الیاف پلی استر مورد استفاده در بدنه فایبرگلاس برج های خنک کننده برای اطمینان از استحکام و دوام بهینه بسیار مهم است. اگر لایه های کامپوزیت ناکافی یا بیش از حد باشند، بدنه فایبرگلاس برج ممکن است بیش از حد شکننده و مستعد شکستگی در اثر ضربه های جزئی شود، یا با پشتیبانی ناکافی بسیار نازک و غیر قابل اعتماد شود. بنابراین، توجه دقیق به تعادل صحیح برای یک بدنه GRP با کیفیت بالا ضروری است.

روش خنک کننده آب در داخل کولینگ تاور فایبرگلاس

فرآیند خنک سازی آب گرم داخل برج خنک کننده فایبرگلاس، از دو روش انتقال حرارت همرفتی و انتقال حرارت تبخیری امکان پذیر است. در روش اول، آب گرم توسط هوای خنک‌تر اطراف برج خنک می‌شود. این نوع انتقال حرارت به دلیل اختلاف دمای آب گرم و هوای بیرون رخ می دهد. در روش دوم، فرآیند خنک‌سازی از طریق تبخیر بخشی از آب و آزاد شدن گرمای محسوس از آب صورت می‌گیرد. همانطور که آب تبخیر می شود، بخارات حاصل با هوای خشک ورودی مخلوط می شود، اشباع می شود و آب داغ خنک می شود. مقدار گرمای محسوس ساطع شده از آب به رطوبت هوا بستگی دارد و رطوبت کمتر باعث خنک‌تر شدن دمای آب می‌شود.

ویژگی های برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی یا مدور

برج خنک کننده فایبرگلاس یک سیستم بسیار کارآمد و بادوام با ویژگی های زیر است:

 1. برای نصب در فضای باز در آب و هوای مختلف طراحی شده است.
 2. در 30 مدل مختلف برای رفع نیازهای خنک کننده موجود است.
 3. دارای بدنه فایبرگلاس محکم که در برابر خوردگی و اشعه ماوراء بنفش مقاوم است.
 4. قابلیت تامین ظرفیت اسمی تبرید 5 تا 1250 تن.
 5. از فن های محوری بی صدا و کارآمد استفاده می کند.
 6. سازگار با چیلر تراکمی (چیلر تراکمی آب خنک) و جذبی
 7. برای سهولت در حمل و نقل به دو صورت مونتاژ شده و جدا شده قابل ارائه است.
 8. مجهز به سیستم انتقال نیرو و تسمه با کاهش سرعت برای عملکرد روان.
 9. مجهز به حذف کننده های فایبر گلاس با کیفیت بالا برای جلوگیری از پاشش آب و کاهش تلفات رانش.

برج خنک کننده فایبرگلاس

مزایای برج خنک کننده فایبرگلاس نسبت به برج گالوانیزه

یکی از مزایای مهم برج خنک کننده فایبرگلاس طول عمر طولانی آن نسبت به سایر مدل های مشابه است. برج های خنک کننده گالوانیزه، که از فلز در ساخت خود استفاده می کنند اغلب به مرور زمان زنگ می زند که منجر به افزایش هزینه های نگهداری و مشکلاتی برای واحدهای صنعتی می شود. با استفاده از فایبرگلاس در ساخت برج های خنک کننده می توان از زنگ زدگی جلوگیری کرد و طول عمر برج را به میزان قابل توجهی افزایش داد. این امر منجر به کاهش هزینه های نگهداری در دراز مدت می شود و برج های خنک کننده فایبرگلاس را به گزینه ای مقرون به صرفه برای واحدهای صنعتی تبدیل می کند. علاوه بر این، تعمیر و نگهداری برج های خنک کننده فایبرگلاس در مقایسه با برج های خنک کننده سنتی آسان تر و کم هزینه تر است. در نتیجه، برج های خنک کننده فایبر گلاس به طور گسترده در محیط های مختلف از جمله کارخانه های کوچک و بزرگ، ادارات، سازمان ها و حتی برج های مسکونی استفاده می شوند.

قیمت برج خنک کننده فایبرگلاس مدور

قیمت برج خنک کننده فایبرگلاس مدور، به طور کلی در مقایسه با سایر انواع برج خنک کننده مانند برج خنک کننده گالوانیزه پایین تر است. مزایای متعدد برج خنک کننده فایبرگلاس، از جمله طول عمر بیشتر، هزینه های نگهداری کمتر و مقاومت در برابر زنگ زدگی و خوردگی، آن را به انتخابی محبوب برای بسیاری از کاربردهای صنعتی تبدیل کرده است. در نتیجه، تقاضا برای برج های خنک کننده فایبرگلاس همچنان در حال رشد است.

عوامل موثر بر قیمت برج خنک کننده فایبرگلاس

قیمت برج خنک کننده فایبرگلاس مدور یا مکعبی، می تواند تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله کیفیت رزین و میزان پولیش قالب ها باشد. نوع مواد اولیه مورد استفاده در تولید از جمله ژل کوت، رزین و پلی استر نیز می تواند بر قیمت تمام شده تاثیر بگذارد. به عنوان مثال، استفاده از مواد وارداتی از کشورهای اروپایی یا کره جنوبی و قالب های فولادی برای بدنه صاف تر و ترکیب فیبر یکنواخت، می تواند قیمت را افزایش دهد. علاوه بر این، تعداد لایه‌های رزین و آستر استفاده شده نیز می‌تواند بر هزینه تأثیر بگذارد، به طوری که 7 لایه گران‌تر از 5 لایه است. بدنه ضخیم‌تر، مقاومت برج را در برابر چرخش فن با سرعت بالا، باد، طوفان‌های شدید، برف، باران، اشعه‌های UV و زباله‌های تیز افزایش می‌دهد. افزایش ظرفیت برج نیز تاثیر مستقیمی بر قیمت برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی یا مدور دارد و ظرفیت بالاتر و در نتیجه قیمت بالاتر می باشد. به طور کلی، هر چه ویژگی های پیشرفته تر باشد، قیمت برج خنک کننده فایبرگلاس بیشتر می شود.

کولینگ تاور فایبرگلاس

خرید برج خنک کننده فایبرگلاس

اگر علاقه مند به خرید برج خنک کننده فایبرگلاس هستید، می توانیم به شما در یافتن محصول مناسب برای نیازهای خود کمک کنیم. ما طیف گسترده ای از مدل ها را برای کاربردهای صنعتی و مسکونی ارائه میدهیم. برج های خنک کننده فایبرگلاس در ظرفیت های مختلفی برای استفاده در انواع پروژه ها موجود میباشد. جهت نیاز به مشاوره بیشتر و یا استعلام قیمت برج خنک کننده فایبرگلاس مدور یا مکعبی، میتوانید با ما در دماجت تماس حاصل فرمایید و یا درخواست مشاوره خود را ثبت کنید تا متخصصان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس بگیرند و شما را راهنمایی کنند.

در بالا می توانید لیست قیمت برج خنک کننده فایبرگلاس را در دماجت مشاهده کنید. همچنین دماجت اعتقاد دارد که انتخاب یک برج خنک کننده فایبرگلاس ایده آل، ممکن است با خواندن یک مقاله امکان پذیر نباشد و نیازمند دانش تخصصی و محاسبات پیچیده است. مرجع تخصصی دماجت می تواند شما را برای خرید برج خنک کننده فایبرگلاس مناسب راهنمایی کند.

هر سوال یا دغدغه ای راجب به خرید برج خنک کننده فایبرگلاس دارید، می توانید با ما تماس بگیرید یا درخواست مشاوره رایگان خود را ثبت کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما ارتباط برقرار کنند و شما را راهنمایی کنند.

4.7/5 - (23 امتیاز)

6 پاسخ

 1. با سلام و خسته نباشید. بنده قصد خرید برج خنک کننده فایبرگلاس برای یک ساختمان اداری ۱۰ طبقه را داشتم. می خواستم بپرسم حدودا چه ظرفیتی برای این پروژه نیاز است ممنون می شوم بنده را راهنمایی کنید.

  1. با سلام و درود. دوست عزیز برای خرید برج خنک کننده فایبرگلاس، عوامل زیادی است که باید مورد بررسی قرا بگیرد. به عنوان مثال نوع کارکرد از قبیل مدار باز و مدار بسته بودن، محدودیت های هر پروژه و ویژگی های ساختمان. برای تعیین ظرفیت برج خنک کننده متناسب با نیاز دقیق پروژه، پیشنهاد می شود با کارشناسان تماس حاصل فرمایید تا راهنمایی های لازم ره به شما ارائه دهند

 2. با سلام و خسته نباشید. بعد از خرید برج خنک کننده فایبرگلاس و نصب آن، آیا پکینگ ها باید به صورت دوره ای تعویض شوند؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *